Bewell Sağlıklı Yaşam Uygulaması | Kvkk
GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın amacı, www.bewelll.com internet sitesi üzerinden sağlanan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Aşağıdaki Gizlilik Politikası, internet üzerinde edinilen bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması ile ilgili olan kullanıcı haklarını açıklamaktadır. Kullanıcılar siteyi ziyaret ederek, aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası maddelerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen kullanıcıların, siteyi kullanmamaları gerekir. Gizlilik Politikası, herhangi başka bir kaynak veya yöntem kullanılmadan, sadece www.bewelll.com ve Bewell mobil uygulaması üzerinden elde edilen bilgiler için geçerlidir. Ayrıca bu sözleşmede gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni sözleşmenin, www.bewelll.com’a konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Gizlilik Politikası Sözleşmesindeki değişikliklerden haberdar olmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Bunun için kullanıcıların belli aralıklarda sözleşmeyi gözden geçirerek değişikliklerden haberdar olmaları mümkün olabilecektir. Kullanıcılar siteyi ziyaret ederek, aşağıdaki maddeleri kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.
BU SAYFADAKİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI DİKKATLİ BİR BİÇİMDE OKUDUĞUNUZDAN LÜTFEN EMİN OLUN.

KİŞİSEL BİLGİLER
Bu başlık altında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri”ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir. bewelll.com tarafından hesap oluşturulması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki veriler toplamaktadır. Ad, soyad v. b. kimlik bilgileri, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası v. b. iletişim bilgileri, kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri, kullanıcıların site ve uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. Kanun’un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika’nın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Sitenin veri tabanındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardı olup, güvenli ticari işlemler için kullanılan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir. Sitemizde, tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve bir satış anlaşması yapmak için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda, üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Ayrıca kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlardan gelebilecek talepler doğrultusunda, kullanıcılarımızın kişisel bilgileri bu kurumlarla paylaşılabilir. Sitemizde bulunan kullanıcıların kişisel bilgileri, şirketimizin iletişim kampanyaları (bülten, e-posta v. b.) dahilinde kendilerine bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcılarımız, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman info@bewelll.com adresine e-mail göndererek bu aktiviteyi durdurma hakkına sahiptir. Yeni kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar www.bewelll.com sitesi üzerinden haber bültenine kayıt olabilirler veya daha önceki kayıtlarını silebilirler. Bu site ve mobil uygulamadan toplanan bilgiler, şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir. Tarafımızda saklanan kişisel bilgiler yurtdışındaki sunucularda saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
”Bewell”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler ”Bewell” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

ÇEREZLER
Sitemizin trafiğini arttırabilmek amacıyla, değişik internet siteleri üzerinde çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu, oturumunuzu kapattıktan sonra cihazınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, kullanıcıların Platform hesabının açılması ve Platform’a konu hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda veya üyelere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler, kurum ve kullanıcılar ile temas kurmak veya kurum ve kullanıcıların Platform’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, üyelerin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve / veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde, verileri üyelerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcıların bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kullanıcıların kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Yukarıda da belirtildiği üzere çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) ve uygulamaya gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve çalışan için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR
Sitemizin kullanım şartnamesi ve koşullarını ve kullanıcı sözleşmelerini kullanıcılarımıza e-posta yolu ile göndermekteyiz. Kullanıcılarımız, diledikleri takdirde web sitemizi ziyaret ederek, site kullanım şartnamesi ve koşullarını oturum açarak görüntüleyip okuyabilirler. Ayrıca, kullanıcılarımız siteye giriş yaparak geçmiş tarihlerde faydalanmış oldukları hizmetler hakkındaki detayları inceleyebilirler. Her türlü soru ve şikayetleriniz için info@bewelll.com adresinden müşteri destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Bewell tarafından kaydedilmiş olan veriler Bewell ile kullanıcılar arasında gerçekleştirilen tüm işlemlerin kanıtıdır.

Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler
İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin www.bewelll.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni\’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Şartlar ve Koşullar'ın en yeni sürümü önceki sürümlerin yerini alacaktır. Sitemizi kullanmaya devam ederek, gizlilik politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Güncel politika, üyelere herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

DİL
Uyuşmazlık durumunda, Türkçe sürüm diğer dillere çevrilmiş olan metnin yerini alacaktır.

RESMİ MAKAMLARLA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI
Bewell, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Bewell’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.