Blumia Nervoza Nedir?

Blumia Nervoza Nedir?

PSIKOLOJI

Blumia Nervoza Nedir?

Yeme bozukluğu blog serimize geçen yazımızda anoreksiya nervoza ile devam etmiştik. Bu yazımızda ise sizlere bir diğer yeme bozukluğu türü olan blumia nervoza hakkında bilgi vermek istiyoruz. 

Blumia nervoza diğer yeme bozuklukları gibi ciddi bir seyirde devam eden ve potansiyel olarak hayati risk taşıyan psikiyatrik bir bozukluktur. Genellikle halk arasında kusma hastalığı olarak tanınan blumia nervoza; bireyin gizli şekilde, kontrolünü kaybetmişçesine , aşırı miktarda ve kendisini durduramayarak besin tüketiminin ardından alınan bu fazla kaloriden kendini kusturarak, laksatif (müshil ) ve diuretikleri (idrar arttırıcı) kötüye kullanarak, uzun süre yemek yemeyerek ya da aşırı egzersiz yaparak kurtulmaya çalışması şeklinde kendisini gösteren bir hastalıktır.

Blumia nervoza mağduru bireyler genellikle kilolarına ve dış görünüşlerine takıntıldır ve çoğu zaman normal kiloda olsalar da şişmanlamaktan korkarlar. Bu kişiler kendilerinde kusur bulmaya ve bundan dolayı da kendilerini cezalandırmaya meyillidirler. Aşırı yeme ardından telafi edici davranış döngüsü sebebiyle blumia nervoza görülen bireyler normal kilolarını korurlar. Bu durum blulima nervoza ve anoreksiya nervoza arasındaki temel farklardan biridir. 

Blumia Nervoza Görülme Sıklığı

Toplum içinde her 100 kişiden 1'inde blumia nervoza görülmektedir fakat blumia nervozanın tek tek semptomlarının görülme sıklığı çok daha fazladır. Genellikle kadınlarda özellikle de geç kızlarda görülme sıklığı daha fazladır. Blumia nervoza vakalarının %90'nını kadınlar oluşturmaktadır. Fakat son zamanlarda kilo ve dış görünümüne takıntılı olduğunu, kalori kısıtlaması yaptığını, aşırı yeme ataklarından sonra telafi edici davranışlar sergilediğini ve egzersize normalden fazla zaman ayırdığını belirten blumia nervoza tanısı almaya yatkın erkek sayısı da hızla artmaktadır.

Blumia Nervoza Nedenleri

Blumia nervoza nedenleri tıpkı anoreksiya gibi henüz net olarak bilinmemektedir. Vücudun görüntüsü, aile içi ya da diğerleri ile ilişkiler, genetik yatkınlık, geçmiş travmatik yaşantılar, gelişimsel faktörler ve sosyal tutumlar blumia nervoza gelişiminde birlikte rol oynamaktadır.

Nedenler birbirinden çok farklı olabilir ancak bireyde blumia nervoza görülme olasılığını arttıracak bazı risk faktörleri mevcuttur. Birinci derece yakınında herhangi bir yeme bozukluğu olan bireyin blumia nervoza geliştirme riski de yüksektir. Bununla beraber bireyin erken çocukluk ya da ergenlik döneminde fazla kilolu olması da blumia nervoza için yaygın bir risk faktörüdür. Depresyon ve anksiyete gibi diğer psikiyatrik hastalıkların varlığı da psikolojik risk faktörleri arasındadır. Birçok blumia nervoza vakasında travmatik yaşantılar ve yolunda gitmeyen sosyal ilişilerden kaynaklı stres risk faktörü olarak görülmektedir. 

Blumia Nervoza Davranış Örüntüsü

Blumia nervoza, tıkınırcasına yeme atağı ve ardından telafi davranışı şeklinde bir örüntüye sahiptir.

Tıkınırcasına yeme atağını başlatan en yaygın faktör genellikle bireyin yaşadığı olumsuz duygu durumudur. Bunun yanında ev, iş, okul gibi ortamlarda yaşanılan yoğun stres de tetikleyicidir. Bireyin vücudundan memnun olmaması ve sürekli besinlerle, kilo üzerine düşünmekten bunalması da blumia nervoza içindeki tıkınırcasına yeme atağını tetiklemektedir. Genellikle tıkınırcasına yeme atağından sonra birey kendisinden iğrenme, suçluluk, pişmanlık ve öfke gibi duygular yaşamaktadır. 

Bu duygularla baş edebilmek ve aldığı kaloriyi hızlıca verebilmek için birey yukarıda örneklendirdiğimiz telafi davranışlarını tıkınırcasına yeme atağından hemen sonra uygulamaya başlar. Böylelikle blumia nervoza davranış örüntüsü işler.

Blumia Nervoza Sonucu Oluşabilecek Komplikasyonlar

Blumia nervoza beraberinde birçok komplikasyona sebep olabilmektedir. Bunlar:

 • Kadınlarda adet düzensizlikleri
 • Kusma davranışı sonucunda vücuttaki su-tuz-mineral oranında dengesizlik
 • Kusma davranışı sonucunda yemek borusunda yırtılma ve midede olası delinmeler
 • Kalp ritminde bozulma
 • Kusmaya bağlı diş çürümeleri
 • Laksatif ve diruetik kullanımı sonucunda sindirim sisteminde yaşanan bozulma
 • Böbeklerin işlevini yitirmesi
 • Sosyal olarak işlevsizlik
 • Öz saygıda düşüklük
 • Depresif duygu durumu ve anksiyete düzeyinde artış
 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Bireyin kendisine zarar verici davranışları
 • İntihar riski
 • Kişilik bozuklukları

Blumia Nervoza Tanısı Nasıl Konulur?

Doğrudan blumia nervoza tanısı koymaya yardımcı olacak bir ölçek bulunmamakla beraber öncelikle hekim hastanın tıbbi geçmişini öğrenir ve fiziksel muayene gerçekleştirilir. Vücut-kitle indeksi, kalp ve sindirim tetkikleri, hormon ve kan değerleri başlıca bakılması gereken fiziksel durumlardır. Fiziksel muayenenin ardından kişinin tıkınırcasına yeme ve telafi davranış örüntüsünün olası psikolojik alt yapısını anlamaya yönelik mutlaka psikiyatri muayenesi gerekmektedir.

Blumia Nervoza Tedavisi Nasıl Olur?

Vakanın geçmiş öyküsü ve hastalığın şiddetine göre blumia nervoza tedavisi değişkenlik gösterebilir. Blumia nervoza tedavisinde fiziksel semptomlar için ilgili hekimlerle beraber bir ruh sağlığı uzmanı, beslenme uzmanı ve bireyin yakınları birlikte hareket etmelidir. 

 1. Psikoterapi: Psikoterapi sayesinde birey, blumia nervoza tetikleyicileri hakkında uzmanla konuşma ve farkındalık kazanma şansı yakalar. Genellikle Bilişsel Davranışçı Terapi'nin blumia nervoza tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. Terapi sayesinde sağlıksız düşünce, inanç ve tutumlarına yakından bakabilir ve bunları değiştirme tekniklerini öğrenebilir. Genellikle blumia nervoza terapi sürecinde bireyin ailesi ya da yakınları da sürece dahil olurlar.
 2. İlaç Tedavisi: Psikoterapinin yanında eğer gerek duyulursa hekim tarafından verilecek antidepresanlar da blumia nervoza tedavisinde oldukça etkilidir.
 3. Beslenme Eğitimi: Uzman bir diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek tedavinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 
 4. Hastane Yatışı: Blumia nervoza tedavisi genellikle ayaktan sürdürülebilir ancak bazı ağır vakalarda hastanın kontrol altında tutulabilmesi ve daha hızlı yol alınabilmesi için hastane yatışına gerek duyulabilir.

Bulumia nervoza tanısı almış bireylerde iyileşme oranı anoreksiya nervozadan daha yüksektir ancak tıpkı anoreksiyada olduğu gibi dönemsel nüksler görülebilir. Bu durumda tetikleyiciler üzerinde çalışmak ve blumia nervoza ile baş edebilmek için tedavinin mutlaka tekrarlanması gerekmektedir. Tedavi sonlandıktan sonra seyrek de olsa mutlaka kontrol seansları gerçekleştirilmelidir.